Politiske utval

Oversikt over styre, råd og utvalg
Navn
Kommunestyret 2011 - 2015
Formannskapet 2011 - 2015
Ordførar - varaordførar 2011 - 2015
Kontrollutval 2011 - 2015
Hovudutval for lokal utvikling 2011 - 2015
Hovudutval for helse og omsorg 2011 - 2015
Hovudutval for skule og barnehage 2011 - 2015
Administrasjonsutval 2011 - 2015
Arbeidsmiljøutval 01.01.14 - 31.12.15
Beredskapsråd
Brannvesenet Sør- Rogaland IKS 2011 - 2015
Bybåndet sør 2011 - 2015
Dyrevernsnemnd 2013 - 2016
Forhandlingsutval 2011- 2015
Forliksråd 01.01.2013 - 31.12.2016
Frivilligsentralen 2011 - 2015
Greater Stavanger 2012 - 2015
Gruppeleiarar i partia 2011 - 2015
Heimevernsnemnd 2011 - 2015
Interkommunalt arkiv 2011 - 2015
Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2011 - 2015
Jæren Friluftsråd 2011- 2015
Jæren Industripartner AS 2012 - 2016
Jæren Produktutvikling 2012 - 2016
Jæren Symfoniorkester 2011 - 2015
Jæren vannområde 2011 - 2015
Jærmuseet 2011 - 2015
Jærrådet 2011 - 2015
Jærstrendene tilsynsutval 2011 - 2015
Klagenemnd - formannskapet er klagenemnd
Klepp Energi A/S
Klepp Idrettsråd 2011-2015
Klepp Kyrkjelege Fellesråd 2011 - 2015
Klepp Sparebank - forstanderskap 2011 - 2015
Kommunenes Sentralforbund - KS Fylke 2011 - 2015
Kommunestyreprotokoll 2011-2015
Konfliktråd 2011 - 2015
Kontrollutval - sal og skjenking av alkoholholdig drykk 2011 - 2015
Lyefjell avlastingsheim 2013- 2015
Lyse Energi AS - Bedriftsforsamling 2011 - 2015
Meddommarar - Jæren Tingrett 2013-2016 - menn
Meddommarar - Jordskifteutval 2013 - 2016
Meddommarar - Jæren Tingrett 2013-2016 - kvinner
Meddommarar - Lagmannsretten 2013-2016 - kvinner
Meddommarar - Lagmannsretten 2013-2016 - menn
Nord-Jæren bompengeselskap 2011 -2015
Oppveksråd 2011 - 2015
Overformynderiet 2011 - 2015
Partileiarar i parti som er representerte i kommunestyret 2011 - 2015
Region Stavanger BA 2012 - 2015
Rogaland Arboret 2012 - 2015
Samarbeidsutval - skular og barnehagar 2011 - 2015
Senior og brukarråd 2011 - 2015
Skjønnsnemnd i forpaktingssaker 2011 - 2015
Stiftelsen Fredheim 2011 - 2015
Stiftinga Jæren Folkehøgskule 2011-2015
Styringsgruppe universell utforming 2011 - 2015
Valstyre 2011 - 2015
Vannregion Rogaland 2011 - 2015
Vinterlandbruksskulen på Jæren 2012 - 2015