Senior og brukarråd 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret 21.11.2011 sak 76/11

Kommunestyret 26.03.2012 sak

21/12

Kommunestyret 17.12.2012 sak

102/12

Leiar

Jakobsen, Magne - Seniorrepresentant


Nestleiar

Egseth, Marit Bø - Brukarrepresentant


Medlemmer


Varamedlemmer

  • Odd L Horpestad
  • Åsveig Pestalozzi
  • Torstein Skretting
  • Mildrid Espeland
  • Astrid Guttelvik
  • Svein Overøie
  • Kate Helen Seldal
  • Torbjørn Hovland
  • Hilde Kraggerud