Kommunestyret 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret er det øvste kommunale organ og treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsreglement.

Kommunelova kapitel 2. Dei kommunale og fylkeskommunale organ.

Reglement for kommunestyre k sak 64/03

Ordførar

Nese, Ane Mari Braut - H


Varaordførar

Rasmussen, Torunn Austdal - Frp


Medlemmer


Varamedlemmer

 • Eve Anne Nordvall
 • Tor Sigve Gjerde
 • Geir Strømstad
 • Kurt Hermansen
 • Kjetil Friestad
 • Caroline Selnes
 • Karl Hans Braut
 • Roger Nese
 • Oddvar Raugstad
 • Kjell Bjørnsen
 • Odd Særheim
 • Terje Barka
 • Anita Thu
 • Kurt David Thomassen
 • Tom Ove Øksnevad
 • Bjarne Haaland
 • Elisabeth Espedal Lædre
 • Geir Rune Eriksen
 • Kjartan Bore
 • Per Arild VÃ¥deland
 • Roy Willy Antonsen
 • Ingrid Reve
 • Reidunn Oline Skadsem
 • Sivert SkÃ¥r
 • Lars Sigve Meling
 • Knut Sigmund Lende
 • Lars Ove Sikkeland
 • Olene Refve Mong
 • Arnfinn Bleka
 • Solveig-Elin Gravdal
 • Trygve Salte
 • Ragnar Ege
 • Kari Brunes
 • Sissel J. Johannessen
 • Anne Kristine Lunde Bræin
 • Josefine Eilsø Nielsen
 • Geir Viking Bore
 • NjÃ¥l Møller
 • Karl E. Grude
 • Marianne Øvregaard
 • Unni J. Skadsem
 • Randi Terese Nese
 • Camilla Bjørnsen
 • Anita Nese