Klepp Energi A/S

Oppdatert den 16.09.2015

Valde på generalforsamling for Klepp Energi A/S, sak 8/12, 18.06.2012

Valt som leiar i 1 år

Tor A Bilstad


Valt som nestleiar i 1 år

Jan Egil Friestad - valt inn for 2 år


Medlemmer:

  • Marie Storhaug - valt inn for 1 år
  • Hilde Kraggerud - valt inn for 2 år
  • Knut Hatteland - valt inn for 1 år


Varamedlemmer

  • Ove Friestad - valt inn for 1 år
  • Einar Erga - valt inn for 2 år
  • Odd Gunnar Golf - valt inn for 1 år


Valgkommite: Jon Tore Refve 3 år, Solfrid G. Søyland 1 år, Elfin Lea 2 år. Varamedlem: Kåre Skartland 1 år