Klagenemnd - formannskapet er klagenemnd

Oppdatert den 16.09.2015

Frå 01.10.2003 vart klagenemnda nedlagt. Vedtatt i kommunestyresak 5/03, 10.02.03. Funksjonen som klagenemnd er lagt til formannskapet. Kommunestyret er klageorgan for vedtak fatta i formannskapet. Oversikt over medlemmer sjå formannskapet/kommunestyret.