Hovudutval for skule og barnehage 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret 17.10.2011 sak 64/11

Kommunestyret 17.12.12 sak

101/12

Politisk parti/medlem Vara for Høyre, Frp og V
Høyre:
Olav Røysland
Margot Bekkeheien
Bjørn Sæstad
Fremskrittspartiet:
Elisabeth Manke Bellamey
Tor Jostein Gudmestad
 
1. Geir Strømstad (H)
2. Kurt D. Thomassen (Frp)
3. Caroline Selnes (H)
4. Karl Kleppe (H)
5. Elisabeth Lædre (Frp)
6. Eve Anne Nordvall (H)
7. Bjarne Haaland (Frp)
Politisk parti/medlem Vara for Krf, AP og SP
Arbeiderpartiet:
Einar Erga
Kate Seldal
Kristelig Folkeparti:
Kjersti Olimb Salte
Senterpartiet:
Roar Lima Grødeland
1. Magne Aabrekk (Krf)
2. Ståle Bore (Ap)
3. Randi Terese Nese (Sp)
4. Solveig-Elin Gravdal (Krf)