Hovudutval for lokal utvikling 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret 17.10.2011 sak 63/11

Kommunestyret 17.09.12 sak

60/12

Politisk parti/medlem Vara for Høyre, Frp og V
Fremskrittspartiet:
Arne Madland
Torunn A. Rasmussen
Høyre:
Eve Nordvall
Gro Haga
Karl Kleppe
1. Tom Ove Øksnevad (Frp)
2. Kjetil Friestad (H)
3. Kurt Hermansen (H)
4. Kurt D. Thomassen (Frp)
5. Marie Storhaug (H)
6. Caroline Selnes (H)
7. Elisabeth Manke Bellamy (Frp)
Politisk parti/medlem Vara for Krf, AP og SP
Kristelig Folkeparti:
Torbjørn Hovland
Leif Harbo
Arbeiderpartiet:
Kate Seldal
Senterpartiet:
Asbjørn Aanestad
1. Anita Nese (Sp)
2. Knut Sigmund Lende (Krf)
3. Kari Brunes (Ap)
4. Morten Brekne Anda (Sp)