Hovudutval for helse og omsorg 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret 17.10.2011 sak 62/11

Leiar

Storhaug, Marie - H


Nestleiar

Reve, Ingrid - V


Medlemmer


Varamedlemmer

 • Kurt Hermansen
 • Geir Rune Eriksen
 • Geir Strømstad
 • Caroline Selnes
 • Elisabeth Manke Bellamey
 • Vidar Haugland
 • Margot Bekkeheien
 • Unni J. Skadsem
 • Lars Ove Sikkeland
 • Kari Brunes
 • Einar Erga


Politisk parti/medlem Vara for Høyre, Frp og V
Høyre:
Marie Storhaug
Bjørn Honningsvåg
Venstre:
Ingrid Reve
Fremskrittspartiet:
Jan Egil Øksnevad
Gaute Stokka
1. Kurt Hermansen (H)
2. Geir Rune Eriksen (Frp)
3. Geir Strømstad (H)
4. Caroline Selnes (H)
5. Elisabeth Manke Bellamy (Frp)
6. Vidar Haugland (H)
7. Margot Bekkeheien (H)
Politisk parti/medlem Vara for Krf, AP og SP
Arbeiderpartiet:
Sigmund Rolfsen
Maria Tjaum Eimstad
Kristelig Folkeparti:
Kristian Haus
Senterpartiet:
Marianne Øvregård
1. Kari Brunes (Ap)
2. Unni Skadsem (Sp)
3. Lars Ole Sikkeland (Krf)
4. Einar Erga (Ap)