Formannskapet 2011 - 2015

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret 17.10.2011 sak 56/11

Kommunestyret 17.12.12 sak

100/12

Politisk parti/medlem Vara for Høyre, Frp og V
Høyre:
Ane Mari Braut Nese
Reidar Øksnevad
Vidar Haugland
Fremskrittspartiet:
Torunn Austdal Rasmussen
Venstre:
Børge Brunes
1. Arne Madland (Frp)
2. Marie Storhaug (H)
3. Bjørn Sæstad (H)
4. Gro Haga (H)
5. Gaute Stokka (Frp)
6. Margot Bekkeheien (H)
7. Brigt Rosland (Frp)
Kristelig Folkeparti: Vara for Krf
Torbjørn Hovland
Kjersti Olimb Salte
1. Leif Harbo
2. Kristian Haus
3. Magne Aabrekk
Arbeiderpartiet: Vara for Ap
Sigmund Rolfsen
1. Kate Seldal
2. Einar Erga
3. Maria Tjaum Eimstad
Senterpartiet: Vara for Sp
Hilde Kraggerud
1. Asbjørn Aanestad
2. Roar Lima Grødeland