Dyrevernsnemnd 2013 - 2016

Oppdatert den 16.09.2015

Medlemmene blir oppnemde av Mattilsynet.

Brev

med melding om valde medlemmer datert 10.12.2012

Medlem frå Klepp kommune

Jon Tore Refve


Varamedlem frå Klepp kommune

Arild Ånestad
Mattilsynet, distriktskontoret for Midt-Rogaland , tlf 51685600 - forvaltningsvakt tlf 06040.