Beredskapsråd

Oppdatert den 16.09.2015

Kommunestyret har i k.sak 5/03 gitt rådmannen fullmakt til å peika ut kommunen sine representantar. Formannskapet har i møtet 24.01.2002, sak 01/02 vedteke ein Beredskapsplan for Klepp kommune

Rådmann leiar det operative arbeidet:

Ivar Undheim 51 42 98 11/ 48 02 98 08


Ordførar leiar informasjonsarbeidet:

Ane Mari Braut Nese 51 42 98 12/ 41 31 18 35


Kommunalsjefane leier koordinerings- og operativt arbeid innan eigen sektor:

  • CN=Kåre Strand 51429861/O=95281530
  • CN=Trond Roy Pedersen51429731/O=48003210
  • CN=Torild Lende Fjermestad 51429791/O=95760797


Når rådet behandlar sivilforsvarsaker tiltrer ein representant for dei tenestepliktige i sivilforsvaret:

  • CN=Kjell Stangborli 51 42 38 88/O=91 77 00 37


Fleire medlemmer: Beredskapsleiar Frank Bjørnø 51 42 97 51/ 51 48 29 80/ 95 97 81 20, Kommuneoverlege Rolf Bergseth 51 42 99 33/ 51 42 41 00/ 51 42 49 00/ 90 59 77 82, Rådgjevar Svein Oftedal 51 42 98 16/ 51 62 73 65