Arbeidsmiljøutval 01.01.14 - 31.12.15

Oppdatert den 16.09.2015

Arbeidsmiljøutvalet 07.02.2012 sak

2/12

Arbeidsmiljøutvalet 02.09.2014 sak

13/14

Leiar

Undheim, Ivar


Nestleiar

Strand, Kåre


Medlemmer

 • Torild Lende Fjermestad
 • Trond Roy Pedersen
 • Stein Kittelsen
 • Tor Harald Bakken
 • Randi Håland Vikanes
 • Else M. Paulsen
 • Hege Borsheim
 • Ann Iren Amundsen


Varamedlemmer

 • Espen Åvitsland
 • Frank Bjørnø
 • Janne Hove Bjørnøy
 • Åse Kyllingstad Hatteland
 • Karen Ulland Godeseth
 • Hanne-Kristin Nygård
 • Irene Gausel
 • Elin Selland