Møtekalender

Velg møteperiode:
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Administrasjonsutvalet 25 29
Arbeidsmiljøutvalet 26 15 10
Barn og unges kommunemøte 17
Formannskapet 25 29 27 6
Formannskapet/klagenemnd 27
Hovudutval for helse og velferd 20 24 20 25
Hovudutval for lokal utvikling 19 23 19 31
Hovudutval for skule og barnehage 21 23 3 21 26
Jærrådet 5 19
Kommunestyret 8 14 9 20
Senior - og brukarråd 20 24 20
Valstyret 27