Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnets er frivillig ordning. Den skal være ønsket av næringslivet og av offentlige virksomheter. I Miljøfyrtårn er aktørene samarbeidspartnere. Det gjelder også sertifisørene som skal sjekke at bransjekravene oppfylles.
Hovedprinsippet for spredning av programmet er at Stiftelsen Miljøfyrtårn rekrutterer kommuner til å arbeide med Miljøfyrtårn. Virksomheter rekrutteres lokalt i et samarbeid mellom lokale aktører.

Avgjørende for vellykket spredning er også at Miljøfyrtårn-konsulenter driver aktiv rekruttering av nye virksomheter, og at næringslivets organisasjoner og fylkeskommunene bidrar til å markedsføre og anbefale Miljøfyrtårn.  

Bjelleku-prinsippet er en nøkkelprinsipp for spredning lokalt. Når for eksempel første malermester, eller første sykehjem i en kommune/region er sertifisert, markedsføres Miljøfyrtårn ved hjelp av disse ”bjellekuene”. De forteller om sine gode erfaringer til andre malermestere og andre sykehjem.

Les mer om Miljøfyrtårnarbeidet under siden til Stitelsen Miljøfyrtårn.

Disse virksomhetene i Klepp er sertifiserte som Miljøfyrtårn:

  • Baretti AS Jærhagen
  • Sørbø Barn Detalj AS Reflex
  • Bioforsk Vest Særheim
  • Princess avd. Klepp