Manglende avlesning av vannmåler - konsekvenser

Klepp kommune har eksempler på abonnenter som ikke har levert inn målerstand på flere år. Når abonnenten endelig har gjort det, enten på grunn av forestående flytting eller av andre årsaker, har det vist seg at det stipulerte forbruket gjennom disse årene har vært for lite eller for mye. I begge tilfellene har det blitt store beløp som må innbetales eller tilbakebetales.

I andre tilfeller har abonnenten hatt vannlekkasje. Vi har eksempler på at dette over år har blitt til en regning for vann og avløp som er på flere titusen kroner.

En god regel er derfor å levere inn registrert målerstand ved nyttår på mottatte skjema eller via kommunens hjemmside. Dessuten å sjekke vannmåleren jevnlig for å holde oppsyn med forbruket i tilfelle lekkasje.

Dette koster en vannlekaksje (mengdene kan variere:

-Dryppende kran, ca 1 drypp/sek, gir 9 m3 pr år eller kr 150,75 inkl mva.

-Rennende kran, ca 2 mm stråle, gir 45 m3 pr år eller kr 753,75 inkl mva.

-Hull i rør, ca 0,5 mm i diameter, gir 175 m3 pr år eller kr 2931,25 inkl mva.

-Lekkasje i WC, ikke synlig på vannflaten, gir 100 m3 pr år eller kr 1675,00 inkl mva.

-Lekkasje i WC, urolig vannflate, gir 400 m3 eller kr 6700,00 inkl mva.

I 2009 ble det innført gebyr dersom grunneier ikke gir opplysning om vannforbruket etter at det er gitt varsel om kontroll av vannmålerstand. Denne kontrollen utføres av kommunen og for dettte vil det bli innkrevd et gebyr på kr 1875,00 inkl mva.