Veileder for for rørleggere og entreprenører

Kommunalteknikk
Postboks 25
4358 Kleppe
Tlf. 51429750
Fax: 51429762
 
Åpningstid:
Kl.07.40-15.10
 
Besøksadresse:
Solavegen 1
4352 Kleppe
 
Kontaktperson:
 
Faglig leder
Dir. telefon 51429769
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Målgruppe:
Rørleggere og hjemmelshavere
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lovverk / hjemmel / vedtak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saksgang:
Nybygg:
Søknad om sanitærabbonent med tilhørende dokumenter fra ansvarshavende sendes inn sammen med søknad om nybygg til kommunen for godkjennelse.
 
Annet arbeid som berører kommunale vann&avløpsledninger sendes inn til godkjenning sammen med søknad om gravetillatelse og tilhørende dokumenter fra ansvarshavende.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skjema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linker