Lærling

 

 Klepp kommune tar i år inn lærlingar i desse faga:
  • Helsearbeidarfaget
  • Barne- og ungdoms- arbeidarfaget

Søkjarar bør ha fullført grunnkurs/VG1 og VK1/VG2 innan aktuelt fagområde før endeleg tilsetting som lærling. Lærlingane vert tilsette på dei vilkår som går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.

Arbeidstida er heiltid. I nokre fag må ein til tider arbeida turnus. Interessert? Søknadsskjema finn du her

 
Hvis du vert kalla inn til intervjuv må du ha med:
  • Kopi av vitnemål frå grunnkurs/VG1
  • Kopi av terminkarakterane/evt. vitnemål frå VK1/VG2
  • Kopi av eventuelle attestar
Har du spørsmål som vedkjem læreplassane, ta kontakt med:
Klepp kommune, v/Jan Arvid Børnes, tlf. 51 42 98 00, www.klepp.kommune.no

Søknadsfrist: 21. februar 2014