Leiing

Leiing i Klepp kommune

Navn Telefon Mobil E-post adresse
ORDFØRAR:
Ane Mari Braut Nese
51429812 41311835
ordforar(a)klepp.kommune.no
 
RÅDMANN:
Ivar Undheim

 
51429811 48029808 ivar.undheim(a)klepp.kommune.no
KOMMUNALSJEF
for helse, sosial og omsorg:
Torild Lende Fjermestad

 
51429791 95760797 torild.lende.fjermestad(a)klepp.kommune.no
KOMMUNALSJEF
for lokal utvikling:
Kåre Strand

 
51429861 95281530 kare.strand(a)klepp.kommune.no
KOMMUNALSJEF
for skule og barnehage:
Trond Roy Pedersen

 
51429731 48003210 trond.roy.pedersen(a)klepp.kommune.no
PERSONAL- OG
ORGANISASJONSSJEF:
Espen Åvitsland

 
51429831 48893629 espen.avitsland(a)klepp.kommune.no
ØKONOMISJEF:
Stein Kittelsen
51429841 99569091 stein.kittelsen(a)klepp.kommune.no