Kontrollutvalet 2011 - 2015

Kontrollutvalet i Klepp kommune 2011 - 2015

Informasjon om kontrollutvalet
Kontakt kontrollutvalssekretariatet

Vedtekne planar:
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll

Rapportar:
Forvaltningsrevisjon - Grunnskuleopplæring
Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga
Rapport etter selskapskontroll av Klepp Energi AS

Kontrollutvalet har møta sine  i Klepp rådhus kl 16.00. Møta er opne for publikum.

2014:

Møtet 20.02.2014 - Innkalling
Møtet 20.02.2014 - Protokoll

Møtet 10.04.2014 - Innkalling
Møtet 10.04.2014 - Protokoll

Møtet 05.06.2014 - Innkalling
Møtet 05.06.2014 - Protokoll

Møtet 11.09.2014 - Innkalling
Møtet 11.09.2014 - Protokoll

Møtet 06.11.2014 - Innkalling
Møtet 06.11.2014 - Protokoll

2013:

Møtet 21.02.2013 - Innkalling
Møtet 21.02.2013 - Protokoll

Møtet 18.04.2013 - Innkalling
Møtet 18.04.2013 - Protokoll

Møtet 05.09.2013 - Innkalling
Møtet 05.09.2013 - Protokoll

Møtet 05.12.2013 - Innkalling
Møtet 05.12.2013 - Protokoll

2012:

Møtet 01.03.2012 - Innkalling
Møtet 01.03.2012 - Protokoll

Møtet 19.04.2012 - Innkalling
Møtet 19.04.2022 - Protokoll

Møtet 14.06.2012 - Innkalling
Møtet 14.06.2012 - Protokoll

Møtet 06.09.2012 - Innkalling
Møtet 06.09.2012 - Protokoll

Møtet 29.11.2012 - Innkalling
Møtet 29.11.2012 - Protokoll

2011:

Møtet 17.02.2011 - Innkalling
Møtet 17.02.2011 - Protokoll
 
Møtet 14.04.2011 - Innkalling
Møtet 14.04.2011 - Protokoll

Møtet 16.06.2011 - Innkalling
Møtet 16.06.2011 - Protokoll

Møtet 08.09.2011 - Innkalling
Møtet 08.09.2011 - Protokoll

Møtet 24.11.2011 - Innkalling
Møtet 24.11.2011 - Protokoll