Kontaktinformasjon for heimeteneste, sykehjem og psykiatri

Kontaktinformasjon for SUS


Sirkelen:
Heimesjukepleie/Heimehjelp
Telefon dagtid: 51 78 44 30
Utenom kontortid: 95 88 44 32
Fax: 51 78 45 80
 
Sirkelen:
Sykehjem/Institusjon
Telefon: 51 78 44 30
Fax: 51 78 45 80
 
Kleppetunet:
Psykiatri
Telefon dagtid: 51 42 98 00 / 40 03 66 90 
Fax: 51 42 96 85
 
Postadresse: Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe
Merk konvolutten "Søknad HSO"