Kontaktinformasjon

Postadresse: Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe
Telefonnummer: 51429800
Telefaxnummer: 51429822
E-post: postmottak@klepp.kommune.no
Organisasjonsnummer: 00864969682
Kommunenummer: 1120

Ver merksam på at post til Klepp kommune er offentlege dokument som blir lagt ut med full tekst på internett, jfr offentleglova.
Dokument unnateke offentleghet vert ikkje lagt ut.

Besøksadresse: Klepp rådhus, Solavegen 1, 4352 Kleppe

Ekspedisjonen i rådhuset gir deg informasjon og viser rett veg til saksbehandlar/avdeling. Vårt mål er å gjera det enklare for innbyggjarane å få informasjon om kommunen og få utført kommunale tenester.

Kontortid: måndag - fredag 07.40 - 15.10