Kontaktinformasjon drikkevatn

Kommunalteknikk
Postboks 25
4358 Kleppe
Tlf. 51429750
Fax: 51429762
 
Vakttelefon: 90 94 02 16
------------------------------------------------------
Åpningstid:
 
Kl.07.40-15.10
----------------------------------
Besøksadresse:
 
Solavegen 1
4352 Kleppe
---------------------------------------
Kontaktpersoner:
 
Faglig leder
Dir. telefon 51429769
 
Driftsleder vatn 
Dir. telefon 51429777 / 95 23 50 48