Nytt fra Kommunalteknikk

Nyheter

 
Sortering av julepapir:
 
På grunn av alle tilsettingsstoffene; farge, leire m.m., egner julepapiret seg dårlig til gjenvinning, og skaper problemer for de som mottar papiravfallet vårt. Derfor skal julepapir legges i restavfallet. (Inntil videre vil ikke litt julepapir i papirdunken bli regnet som feilsortering, men prøv å få plass til mest mulig i restavfallet.)

 

 
 
En gjør oppmerksom på noen endringer i rutene for 2012 (side 6 og 7 i kalenderen):

På grunn av utbygging og økning av abonnenter i en del områder er disse endringene nødvendig for å få en jevnere fordeling på tømmerutene.

  • Eikestubben flyttes til rute 125 (fra rute115)
  • P. Krohns veg flyttes til rute 211 (fra rute 115)
  • Orstadvegen 2-25 flyttes til rute 215 (fra rute 225)

 

  

Snarveger:     
 
VATN       
AVLØP     
RENOVASJON    
VEG