Kildesortering

Sortering av avfall

Avfallet ditt skal sorteres i seks ulike fraksjoner og legges i separate beholdere eller leveres til miljøstasjonene.

Les mer om sortering av avfall i Klepp kommune.

Nasjonal side om avfallsortering

Sorteringsguide for de som har nedgravde avfallcontainere 2013

Informasjonside om avfallsplaner i forbindelse med bygge og rivingstiltak

Du finner utfyllende informasjon om avfallssortering, gjenvinning, tømmerruter og mye mer i Tømme og kildesorteringskalenderen

Innsamlingssystem
Klepp kommune legger opp til at det skal være enkelt for abonnentene å kildesortere og gjenvinne eget avfall.

Sortering av avfall

Illustrert sorteringsguide

Sortering lønner seg
Du betaler etter størrelsen på restavfallsbeholderen, jo flinkere du er til å sortere og gjenvinne, jo mindre betaler du i gebyr.
Gebyr renovasjon og feiing.

Hjemmekompostering
Du finner informasjon om hjemmekompostering hos "Grønn hverdag"

Bleier til småbarn
Skal du velge papirbleier eller kanskje tøybleier, gå inn på Grønn Hverdag