Kart/Smartportalen

1. SMARTPORTALEN
Klepp kommune er med i SMART-samarbeidet og nyttar SMART kartportal. Dette er ei innsynsløysing som sikrar lik geografisk informasjon på tvers av kommunegrensene.

Innhaldet i kartet kan visast i ulike grensesnitt. Dersom du ynskjer å få raskt og enkelt innsyn i kartet, kan du klikka på det øvste av bileta under(eByggWeb). Profesjonelle og spesielt interesserte er gjerne ute etter fyldigare informasjon, og kan då klikka på det nedste biletet for å koma inn til proffklienten(WebInnsyn). For mobile einingar fungerer eByggWeb(enkel innsynsløysing) best.

ebyggweb.jpg  eByggWeb

webinnsyn.jpg  Web Innsyn

Kartgrunnlaget i kommunen blir fortløpande  oppdatert og forbetra. Me vil likevel gjera merksam på at det kan vera feil og manglar i karta. Dersom det blir oppdaga slike feil, set me pris på å få melding om dette, slik at dei kan rettast så fort som mogleg.

Rettleiing til bruk av kartportalane finn du her

2. TEMAKART ROGALAND gir deg mulighet til å søka på adresse, gards-/bruksnummer oa. Finn din eigen eigedom, mål areal, avstandar ol. Du vil også finna eigne tematiske kart.

3. KART OVER GARDSNUMMERGRENSER