Informasjon om drikkevatnet

  • Aktivitetsstart: 23.09.2010 kl 14:00
  • Aktivitetsslutt: 30.09.2010 kl 14:00

Klepp kommune
Kommunalteknikk
Postboks 25
4358 Kleppe
Tlf. 51429750
Fax: 51429762
E-post: postmottak@klepp.kommune.no

Regelmessig prøvetaking

Kommunalt drikkevann i Klepp analyseres av et autorisert laboratorium etter et fast program som er fastlagt i samråd med næringsmiddeltilsynet med bakgrunn i drikkevannsforskriftene.

Rørleggerarbeid
Alt arbeid i forbindelse med ditt sanitæranlegg, unntatt skifting av pakning og staking av vasker og sluk, skal utføres av godkjent rørlegger. Ønsker du nærmere opplysninger om rørleggerarbeid og krav til søknader kontakter du kommunens rørleggerkontroll på telefon 51 42 97 50

Hagevanning
Hagevanning er normalt tillatt i hele kommunen. Vanningsbegrensning (eller forbud) blir annonsert i avisene dersom det er fare for leveringssikkerheten av vann i tilfredsstillende mengde, trykk og kvalitet.

Avbrudd i vannforsyningen
Avbrudd i vannforsyningen på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid varsler kommunen gjennom kunngjøring i avisene, eller ved utsending av skriv direkte til de berørte, slik at det er mulig å tappe opp nødvendig forbruksvann.
Vannledningsbrudd
Ved vannledningsbrudd på kommunens ledning i kontortiden ringer du straks telefon 51 42 97 50 eller mobiltlf. 95 23 50 48, utenom kontortid ringer du
90 94 02 16. Kommunen rykker ut så snart vi får melding om bruddet. Midlertidig vannforsyning blir etablert ved behov, enten ved vanntank eller ved provisorisk vannledning. Reparasjon av bruddet vil normalt være utført i løpet av et døgn.
Vannledningsbrudd på din private vannledning må du straks melde til din rørlegger.

Skader og driftsproblemer
Skader på din bygning eller eiendom, som skyldes feil på kommunens vannsystem, skal du alltid melde til ditt forsikringsselskap og til kommunalteknikk på telefon 51 42 97 50.
Får du driftsproblemer med ditt private vannanlegg kontakter du din rørlegger.
 

Ledningskart
Opplysninger om beliggenhet av private- og kommunale vannledninger får du ved henvendelse til kommunens rørleggerkontroll på rådhuset eller på telefon 51 42 97 50. Kartkopier er gratis.