Gravearbeid i veger

Retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer


Det skal alltid søkes når det skal graves i- og ved kommunale veg- og trafikkområder. Søknad må sendes/leveres i god tid før gravingen tar til.
Graving som må gjøres for å reparere vannledning, strømkabel o.l. kan gjøres umiddelbart etter at kommunen er varslet. På dagtid tlf. 51429750, og vakttelefon 90940216 mellom kl 15.00 og 07.40. Søknad og arbeidsvarslingsplan skal da sendes inn i etterkant.

Det er entreprenøren som skal utføre gravearbeidene som skal søke, og ledningseier skal undertegne på at retningslinjene aksepteres. Vær spesielt oppmerksom på at entreprenøren skal fylle ut egenkontroll-skjema for arbeidene og sende/levere kopi til kommunalteknisk avdeling etter at arbeidene er utført.

Det skal alltid utarbeides arbeidsvarslingsplan for arbeidene. Søker må kunne dokumentere godkjenning for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan og på arbeidsstedet skal det være en som har godkjenning som ansvarshavende for varslingsplanen.

Retningslinjene, søknadsskjema og forskjellige varianter av arbeidsvarslingsplaner kan du laste ned fra denne siden.

Kontakt gjerne kommunalteknisk avdeling ved Hallgeir Lund, tlf 95978123 eller Georg Apeland, tlf 90069642 ved planlegging av arbeidene.

Skjemaer for graving i kommunal veg og trafikkareal
Skjemaer for varsling av arbeid i kommunal veg og trafikkareal.