Gebyrer vatn og avløp 2014

 

 

Gebyrer avløp
Varenr.
Tekst.
2013
2014 2014 inkl.mva
632
Abonnent *
500,00
500,00 625,00
634
Fradrag for avløpspumpe
-1500,00
-2000,00 -2500,00
682
Pris pr m 3 **
8,80
9,46 11,83
631
Avløpsenhet (stipulert 250m 3)
2200,00
2365,00 2956,25
741
Septiktank 1-4m 3
504,00 
580,00 725,00
742
Septiktank 4-8m 3
888,00
1021,00 1276,25
743
Septiktank over 8m 3
916,00
1053,00 1316,25
744
Pr m 3 over 8m 3
116,00
133,00 166,25
800
Tømming av septiktank utanom rute 1-4m 3
1500,00
1725,00 2156,25
801
Tømming av septiktank utanom rute > 4m 3
1748,00
2010,00 2512,50
 
Fremmøte
224,00
258,00 322,50
 
Gebyrer vatn
Varenr. Tekst.

2013

2014

2014 inkl. mva
621 Abonnent * 
 
  550,00
550,00 687,50
681 Pr. m3 **

5,52

5,80 7,25
701 Leige av ekstra vannmåler                              

320,00

320,00 400,00
  Målaravlesning utført av kommunen 1500,00 1500,00 1875,00
* Alle eigedommer tilknytta kommunalt vatn og avløp må betale abonnent, vannmålerleige er inkludert i prisen.
** Eigedommer utan vannmåler vert belasta for eit forbruk på 350m 3 for både vatn og avløp
 
 
 
 
Tilknytningsgebyrer
Tekst
2013      
2014 2014 inkl.mva
Avløp låg sats pr enhet *
5928,00
6136,00 7670,00
Avløp høg sats inkl avgifter (kun av lav sats)
25518,00
26411,00 27945,00
 
Vatn låg sats pr enhet *
3816,00
3950,00 4937,50
Vatn høg sats inkl avgifter (kun av lav sats)
20158,00
20864,00 21851,50
 
* Ein tiknytning vil alltid inneholde ein avgiftspliktig del for kvar bygning som har eller som skal få innlagt vatn.
 
Den avgiftsfrie delen derimot er eit eingongsbeløp som kjem i tillegg der kommunen sjøl har bygt ut hovudleidningsnett og gravd stikkledning fram til omlag 10m fra næraste bygning som har eller som skal få innlagt vatn.