Gebyr Renovasjon og feiing 2014

 

Gebyr renovasjon og feiing 2014

Varenr

Tekst

2013

2014

2014 inkl mva

Renovasjon

     

640

120 l

2072,00

1926,00

2408,00

648

240 l

3112,00

2894,00

3618,00

649

660 l

7292,00

7292,00

9115,00
 

 Nedgravd container

 

1328,00 

1660,00

613

Container 4,0 m³

37520,00

37520,00

46900,00

614

Container 8,0 m³

56600,00

56600,00

70750,00

650

Hytte

1392,00

1392,00

1740,00

200

Bytte av beholdar

304,00

304,00

380,00
 

Salg av 240 l plastdunk

 292,00

292,00

    365,00
 

Salg av 80 l bleiedunk

 240,00

240,00

300,00

800

Feie og tilsynsgebyr

239,00

246,00

307,50

 

 

Flere abonnenter kan dele avfallsbeholder. Gebyret blir da delt i like store deler mellom de som deler dunken. Dersom du vil dele en av avfallsbeholderne med en eller flere andre abonnenter, tar du kontakt med Klepp kommune, Lokal utvikling, som står for det praktiske vedr. dunker og deling av gebyrer. Renovasjonsgebyret er kun knyttet opp mot restavfallsbeholderen, så det er kun ved å dele denne at en får redusert renovasjonsgebyret.

Antall abonnenter som er tillatt på de ulike beholderstørrelsene er da som følger:

 

Tillatt antall abonnenter

Beholderstørrelse

Tillatt antall abonnenter

120 l restavfall

2

240 l restavfall

4

660 l restavfall

12

240 l papir

4

660 l papir

12

140 l våtorganisk

3

660 l våtorganisk

12

250 l hjemmekompostering

2

Abonnenter kan også inngå avtale med kommunen om å drive hjemmekomposteringav våtorganisk avfall. Mot et depositum på 500 får en utlevert beholder for hjemmekompostering isteden for den brune dunken. En får da 20% reduksjon i renovasjonsgebyret.

Abonnenter som har egen godkjent gjødselkjeller og godkjent spredeareal kan også benytte gjødselkjelleren til å kompostere våtorganisk avfall. Forutsetningene for å kunne benytte seg av denne ordningen vil bli kontrollert med landbruksmyndighetene. Ordningen med gjødselkjeller gir også 20% reduksjon i renovasjonsgebyret.

Klepp kommune deler ut beholdere for oppsamling av våtorganisk avfall i kjøkkenbenken. Vi deler også ut poser til å ha i disse beholderne. Disse posene vil bli delt ut hvert år og trenger ikke å kjøpes i butikken.