Etat for lokal utvikling

Kommunalsjef Kåre Strand leier etaten. Etaten har slik samansetning:

Stab - økonomi, merkantil

Plan og næring - kommuneplan, reguleringsplan, næring, miljøvern, kart, oppmåling

 

Avdelingar:

Landbruksavdeling

Kulturavdeling

Kommunalteknisk avdeling

Byggesaksavdeling

Vedlikehaldsavdeling

Reinhaldsavdeling