Bustadprosjekter og bustadtomter


Søknadsskjema kan du få ved å kontakta resepsjonen i rådhuset.

Tomtetildelingsreglar

ORSTAD
For tida ingen prosjekt.

KLEPPE

Kleppestemmen

Kleppestemmen er eit stort bustadområde sør for Kleppe. Privat utbygging. Utbygginga vil pågå i 3-4 år til.

Tomter, einebustader, rekkehus, leiligheter og bustartleiligheter.
Kontakt Block Wathne v/ Kåre Vigdel tlf 51771903 / 91600086.

Haugabakka Vest - nytt bustadfelt
Tomter, einebustader i kjede, einebustader i rekke over 2 plan med atrium, einebustader på eitt plan med atrium og rekkehus.
For meir informasjon kontakt: Kåre Vigdel 91600086/51771903

Sentrumsgården Kleppe
Leiligheter frå 57-117 m2. Nytt byggjetrinn med 31 leiligheter. Priser frå kr 2.450.000,-.

Sjå www.sgtrio.no for meir informasjon.

Apeloen
Leiligheter til sals, 50-130m2. Kontakt Eiendomsmegler Vest Jæren v/ Rune Ree, tlf 51372966/91359593


VERDALEN

Åna-Grude

Vidare utbygging av det kommunale byggjefeltet er berekna i perioden 2014-2017.

KLEPP ST
For tida ingen prosjekt

KÅSEN

Heimdal
2 leiligheter til sals. For meir informasjon kontakt Kåre Vigdel 91600086/51771903.

POLLESTAD

Coop Orre

Bustadblokk. 15 leiligheter er selde. 8 igjen. Kontakt Terra Eiendomsmegling Jæren AS, tlf 51778000

ANDRE KOMMUNAR
Klepp har fått godkjent at søkjarar frå Klepp kan få tomt i Gjesdal, Time (Lyefjell) og Hå (Stokkelandsmarka).
Ta kontakt med den aktuelle kommunen:
Time kommune tlf 51 77 60 00
Hå kommune tlf 51 79 30 00
Gjesdal kommune tlf 51 61 11 00