Politikarsamling 21. og 22. oktober 2011

Presentasjonar som blei gjennomgått på seminaret:
 
Informasjon om Klepp kommune v/rådmann Svein Tore Åtland

Arbeidsgivar rollen / arbeidsgivarstrategi / organisering og drift av sentraladm v/personal og organisasjonssjef Jan Arvid Børnes

Kommuneøkonomi / drøs v/økonomisjef Viggo Johansen og rådmann Svein Tore Åtland
Nøkkeltal og rammer i handlingsplanen v/Viggo Johansen
Investeringar 2012 - 2015 v/kommunalsjef Kåre Strand


Handlingsplan helse- sosial og omsorg v/kommunalsjef Kåre Bøen
Handlingsplan 2012-2015 etat for lokal utvikling  og presentasjon av LU v/kommunalsjef Kåre Strand 
Handlingsplan skule og barnehage 2012-2015  og presentasjon S/B v/kommunalsjef Trond Roy Prdersen

Nyttig informasjon v/formannskapssekretær Wigdis B. Detlie