Brenning av avfall

Ny lokal forskrift om brenning av avfall

 

 

Klepp kommune har i sak 62/2012 vedtatt ny lokal forskrift om brenning av avfall

 

Det må søkes om tillatelse til bålbrenning, dette kan gjøres ved å gå inn på nettsiden til Brannvesenet Sør-Rogaland

Røykgassene fra avfallsforbrenningen kan gi store luftveisproblemer for utsatte grupper i befolkningen spesielt om vinteren når den kalde lufta hindrer en naturlig luftsirkulasjon.

Avfall fra landbruksvirksomheter blir regnet som næringsavfall.

Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak med mindre det kan gjenvinnes eller brukes på annen måte. For å drive med mottak, sortering og mellomlagring av avfall må det innhentes tillatelse fra fylkesmannen.

Brannvesenet Sør-Rogaland 

Informasjonsside om luftforurensing

Folkehelseinstituttets informasjonsside om avfallsbrenning

Forurensingsforskriften