Beredskapstelefonar

Viktige telefonnummer:

Brann 110

Politi 112

Medisinsk nødtelefon 113

Barnevernvakten 02800 - spør etter barnevernvakten Sandnes.
Vakten er tilgjengelig fra klokken 15.00 til 01.00 på hverdager, samt søndag og fra klokken 15.00 til 02.00 fredag og lørdag. 
 

Vakttelefon (veg, vatn, avlaup) 90 94 02 16

Krisesenteret i Stavanger 51 53 06 23

Alarmsentral for barn og unge 116 111

Legevakt 51 42 99 99

Krisepsykiatrisk team 51 42 99 99