Avfallfraksjoner

Avfallet skal sorteres i følgende fraksjoner

Papir, papp og drikkekartong i egen plastpose:

240 liter grå beholder med grønt lokk

Kjøp av ekstrasekk for papir
Har du mer papir og papp enn du får plass til i papirbeholderen, kan du levere ekstra sekker med papir som settes fram sammen med papirbeholderen på tømmedagen for papir.
Disse kan kjøpes på rådhuset (servicetorget 1 etasje) for kr 20,- pr sekk. Se også side 22 i kildesorteringskalenderen for 2011.
Det er bare sekker merket med EKSTRASEKK PAPIR, KLEPP som blir tatt med av renovatøren.

Her kan du lese om hva drikkekartongene blir til.
 


Våtorganisk avfall:

140 liter grå beholder med brunt lokk eller hjemmekompostering.

Plastemballasje:

240 liter gjennomsiktig perforert plastsekk, evt kan du kjøpe en 240 liter grå beholder med gult lokk. (Husk at plasten likevel må samles i den perforerte plastsekken)

Glass og metall:

Leveres på en av de ubetjente miljøstasjonene.
NB: Untatt ildfaste former, keramikk, porselen, krystall og peisglass som er restavfall.    Du kan lese mer om riktig sortering her


Restavfall:

120 eller 240 liter grå beholder.
Bleier: De som har barn under 3 år kan kjøpe en beholder for bleier dersom det blir fullt i restavfallsbeholderen.

Ekstrasekker for restavfall kan kjøpes på Rådhuset (servicetorget). Det koster kr 20,- for en rull med  10 sekker. Det må også kjøpes et merke som klistres på sekken vd henting. Merket koster kr 35,- pr stk. Den merkede sekken med restavfall settes ved siden av restavfallsbeholderen på tømmedagen for restavfall. Umerkede restavfallsekker vil ikke bli hentet.

Farlig avfall:

Rød beholder, leveres til betjente gjenvinningsstasjoner.

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall):

Leveres tilbake til butikk eller til betjente gjenvinningsstasjoner. Småelektrisk kan du legge i den røde beholderen.

Alt anna avfall du måtte ha leveres yil betjente gjenvinningsstasjoner.
Her finn du ein oversikt over priser på levering av spesialavfall.


Ubetjente miljøstasjoner finner du her

Orstad v/ Kiwi
Klepp Stasjon v/Coop*
Kleppekrossen v/Rimi
Kleppekrossen v/Jærhagen*
Voll v/Coop
Orre v/Coop
Verdalen v/Kiwi
Kåsen v/idrettshallen                                                                                                                                                                               Verdalen, Boreringen N / Granstien
Verdalen, Engrappstubben / P-plass Sørhellet borettslag                                                                                                                  Kleppe, Toreskogvegen ved nordenden av basseng Kleppestemmen.                                                                                           Kleppe, Smievegen, p-plass folkehjelpshuset.
Klepp stasjon, Mosevegen / Tjønnvegen.
Orstad, p-plass ved rundkjøring Erlevegen / Orstadvegen.
Orstad, Orstadbakken / Tuftevegen.
Kleppe, torget ved Rema 1000

* Her har Fretex mottak av klær.

Betjente gjenvinningsstasjoner

Det finnes to betjente gjenvinningsstasjoner drevet av IVAR. Åpningstider, priser og anna informasjon finner du på IVAR sine hjemmesider.