Veterinærvaktordning

Veterinærvaktordning – vakttelefon for produksjonsdyr, hest og Mattilsynet.

KLINISK VETERINÆRVAKT FOR PRODUKSJONSDYR OG HEST:

Den offentleg kliniske veterinærvakta går på rundgong mellom fleire veterinærer i Tu veterinærvakt område. Vaktene går alle dagar frå kl. 16:00 til påfølgjande dag kl 08:00, og i helger samt bevegelege heilagdagar.

Tu veterinærvaktområde består av Klepp kommune og deler av Time kommune, og har følgjande veterinærar med i ordninga:

Åsulf Kvammen - 91 87 73 77
Øyvind Mjølsnes - 90 19 47 76
Per Oma - 91 18 11 88
KK A/S v/Karl Kleppe - 91 18 12 34
Tone Runhild Skadsem - 91 55 01 59

Ved å ringje Tu veterinærkontor 51 42 74 70 vil telefonsvararen fortelje kven som har vakt.


For bekymringsmeldingar, kontakt Mattilsynet på telefon 06040, ved e-post til postmottak@mattilsynet.no eller varslemoglegheiten på Mattilsynet si side

Meir om veterinærvaktordninga finn du her

Smådyrvakt - kan Tu Dyreklinikk kontaktast på tlf 51 78 85 90 - døgnvakt.