Barnehageplass frå august 2014 - barnehageåret 2014/2015

Ein kan søke på barnehageplass for barnehageåret 2014/2015 gjennom heile året.

Søknadsskjema/oppseiing for neste barnehageår 2014/2015 

NB!!

Søknad på barnehagelass for barnehageåret 2015/2016 vert opna ca midt i januar 2015. Søknad sendt før dette, vert ikkje med i opptaket. 

Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Barnet beheld plassen fram til skulestart. Søkjer de om endring frå ein barnehage til ein annan, mistar de plassen de har dersom de får tilbod om plass i ein ny barnehage. Søkjer de for 2 eller fleire barn må de fylla ut eit søknadsskjema for kvart barn.

Oversikt og heimesider til barnehagane       

  
(Når de søkjer får de eit automatisk svar om at vi har motteke søknaden dykkar. De får ikkje anna svar frå oss før de evt. får tildelt plass i ein barnehage.) Evt. spørsmål kan rettast til: Dagny.O.Hetland@klepp.kommune.no tlf. 51 42 97 30.
 
  
 
Jente med ransel
 
Barnehageåret tek til 16. august 2014.
 
 
Opptaksreglar frå 1.1.2012