Hjelp

Er du barn eller ungdom og har det vanskelig? Ta kontakt !!

Hvis du har det vanskelig, så er det viktig at du tar kontakt med voksne som kan hjelpe. De som jobber i barnevernet i kommunen kan det.

Dagtid – ukedager:
Du kan selv ringe barneverntjenesten og be om å få snakke med noen som jobber der.
mandag til fredag mellom kl 08.00 og kl 15.00
Barneverntjenesten i Klepp: 51 429900
 
Kveldstid og helger:
Dersom det skjer noe alvorlig som du trenger hjelp til med en gang, kan du kontakte barnevernsvakta. Det gjør du ved å ringe til Sandnes politistasjon tlf. 02800 og spør etter barnevernsvakta.
Barnevernsvakta: 02 800
 
Kveldstid, netter og helger:
Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge. Denne gjelder for hele landet og er åpen mandag-fredag fra kl 15.00 om ettermiddagen og helt til kl 8.00 om morgenen. (Også om nettene)
I helgene kan du også ringe om dagen.
Alarmtelefon for barn og unge Telefon 116111 (www.116111.no)


Hva gjør barneverntjenesten?

Barneverntjenesten er voksne som hjelper barn eller ungdom som opplever vonde ting hjemme. Noen barn kan ha det så vanskelig at det kan være til skade for den fysiske eller psykiske helse eller utvikling. Da er det veldig viktig at du ber om hjelp.

Eksempler på dette kan være:

Vold/mishandling
Mor, far eller andre voksne slår eller bruker vold
 
Seksuelt misbruk
Voksne som står deg nær misbruker deg seksuelt, eller du er redd for at en nær omsorgsperson eller en du kjenner som er eldre enn deg skal gjøre det
 
Konflikter hjemme
Mor, far eller andre voksne bryr seg ikke, og sier hele tida mest av alt stygge, nedsettende og nedverdigende ting til deg.
 
Rus - foresatte
Mor, far eller andre voksne der du bor hos har et rusproblem:De drikker for mye eller bruker narkotika osv.
 
Egne rusproblemer
Hvis du selv er ung og har begynt å ruse deg,
eller ikke vet hvordan du skal komme deg ut av et rusmiljø
 
Kriminalitet
Hvis du selv er ung, er i et miljø der det blir gjort ulovlige handlinger,
og du har problem med å komme deg ut av dette.

Mange som opplever slike ting, kan få forskjellige problemer; Kanskje kjenner du deg urolig eller engstelig, får søvnproblemer, problemer med å konsentrere deg om skole, venner eller aktiviteter. Ikke vent med å be om hjelp!

Noen å snakke med . . . .

De fleste barn og unge opplever perioder som er vanskelige på forskjellige måter. Da kan det mange ganger være nok å snakke med foreldre, venner, en lærer eller andre voksne, og problemene blir lettere å takle, eller de går over.

Men det ikke sikkert at det er nok. Noen kan oppleve å bli mobbet, være ensomme, deprimerte, være bekymret for egen helse, bli avhengig av f.eks dataspill osv. Slike ganger kan det være nødvendig at du snakker med andre enn bare med foreldre, foresatte eller venner.

I Klepp kommune jobber det folk som har peiling på slikt. Du kan for eksempel snakke med sosiallærer på skolen din eller med helsesøster. Du kan wselv ta kontakt med helsesøster på din skole. Her har du navn, telefon og trefftid:

Noen å snakke med på skolene

SKOLE

HELSESØSTER

TREFFTID

Bore skule

Marit Aa Grødem
Telefon: 51 78 97 26

Onsdag Kl. 08.30 – 14.00

Engelsvoll skule

Hilde Stensland
Telefon: 51 78 65 27

Tirsdag kl. 08.30 - 12.00

Horpestad skule

Helga Bentsen
Telefon: 51 78 62 65

Tirsdag Kl. 08.30 – 12.30
(oddetallsuker)

Kleppe skule

Inger Christine Roth Jacobsen Telefon: 51 78 93 41

Tirsdag Kl. 08.30 – 14.00

Tu skule

Marit Sortland Aanonsen Telefon: 51 78 68 09

Fredag Kl. 08.30 – 11.00

Vasshus skule

Marit Aa Grødem
Telefon: 51 78 92 90

En torsdag pr måned
 Kl. 08.30 – 12.00

Orre skule

Marit Sortland Aanonsen Telefon: 51 41 40 17 67

Mandag Kl. 09.00 – 14.00

Orstad skule

Ragnhild W Nedrelid Telefon: 51 78 55 04
Mandag Kl. 08.00 – 15.00 Onsdag kl. 08.30-11.00
(onsdag partallsuker)

Bore ungdomsskule

Marit Thu
Telefon: 51 78 84 34

Onsdag Kl. 08.30 – 14.00

Klepp ungdomsskule

Hilde Stensland
Telefon: 51 42 97 06
Onsdag Kl. 08.30 – 14.00
Fredag: kl 08.30 – 13.00
(Høsten 2011: Ta kontakt med helsestasjonen tlf 51 42 99 00

 

Noen å snakke med ved Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom (Kleppetunet)
Kjersti Sandnes og Marit Thu Telefon: 51 42 99 60
Lege Inger K Ree
Psykolog Alexandra Tavares annankvar tirsdag
Tirsdag kl 14.30 – 16.30
NB: Du trenger ikke avtale time.
Time hos psykolog kan du få ved henvendelse til helsestasjonen
 
Oppsøkende ungdomstjeneste

Oppsøkende ungdomstjeneste (OUT) er et nytt tilbud til ungdom (ungdomsskole og vidaregåande) som opplever at ting i livet kan være vanskelige.

Oppsøkende ungdomstjeneste har kontor vegg i vegg med Axis (samme inngang).

Du kan:

· Ringe til oppsøkende ungdomstjeneste

· Ta kontakt med en av oppsøkerne når de er ute på (ungdoms)skolene, på Axis eller andre steder

· Sende en mail

· Stikka innom på kontoret og slå av ein prat. Du trenger ikke avtale på forhånd.

Du kan snakke med oppsøkende ungdomstjeneste om alt. Stikkord for noe av det du kan snakke om:
Problem i forhold til venner/ jevnaldrende, foreldre/ andre voksne, vanskelige følelser, vold, mobbing, rus, kriminalitet, ensomhet, sorg, depresjon, seksualitet, overgrep, uro og bekymring.

Oppsøkende ungdomstjeneste består av 3 personar. Du når dem slik:

Bjarne Braut telefon 45 42 73 54

Mai Ragnhild Svendsen telefon: 47 45 00 13

Sara Tjelmeland telefon 41 65 13 94

Eller du kan senda ein mail til: out@klepp.kommune.no