Alternativ tilkomstveg B22 Kleppevarden vest PlanID 1730

Varsel om oppstart

Hovedutvalg for lokal utvikling vedtok i møte den 26.11.13 å utrede alternativ tilkomstveg til Bustadfelt B22 Kleppevarden vest frå Orrevegen.

Kart som visar planområdet. Det er det området innafor det rosa stipla området til venstre

Du kan også finne alle dokumenta registrert i saka på www.klepp.kommune.no under diverse → Kart/smartportal, og sende oss synspunkt/merknader elektronisk her. Føretrekk du å sende dei inn skriftleg, send dei til Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 17.02.14.