4. Politisk\1. Styre/råd/utvalg
Styre/råd/utvalgLederEkstern
Finans Kommunestyret 2007 - 2011Elfin LeaGlobus
Finans Formannskapet 2007 - 2011Elfin LeaGlobus
Finans Ordførar - varaordførar 2007 - 2011Elfin LeaGlobus
Finans Administrasjonsutval 2007 - 2011Torbjørn HovlandGlobus
Finans Kontrollutval 2007 - 2011Hanne Lill SteenGlobus
Finans Hovudutval for lokal utvikling 2007 - 2011Arne MadlandGlobus
Finans Hovudutval for helse og omsorg 2007 - 2011Torunn Austdal RasmussenGlobus
Finans Hovudutval for skule og barnehage 2007 - 2011Solfrid Guddal SøylandGlobus
Finans Plan- og byggjenemnd 2007 - 2011Arne MadlandGlobus
Finans Arbeidsmiljøutval 01.01.10 - 31.12.11Svein Tore Åtland
Finans Barna sin representant i plansaker 2007 - 2011Globus
Finans BeredskapsrådGlobus
Finans Brannvesenet Sør- Rogaland IKS 2007 - 2011Globus
Finans Dyrevernsnemnd 2009 - 2012Globus
Finans Folkefjøs Jæren - styringsgruppe 2008 - 2011Globus
Finans Forhandlingsutval 2007 - 2011Torbjørn HovlandGlobus
Finans Forliksråd 01.05.2008 - 31.12.2012Torstein SkrettingGlobus
Finans Frivillighetssentralen 2007 - 2011Globus
Finans Gruppeleiarar i partia 2007 - 2011Globus
Finans Heimevernsnemnd 2007 - 2011Globus
Finans Interkommunalt arkiv 2007 - 2011
Finans Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2007 - 2011Globus
Finans Jæren Friluftsråd 2007 - 2011Globus
Finans Jæren Industripartner AS 2007 - 2011Globus
Finans Jæren Symfoniorkester 2007 - 2011Globus
Finans Jærmuseet 2007 - 2011Globus
Finans Jærrådet for jærkommunane 2007 - 2011Globus
Finans Jærstrendene tilsynsutval 2007 - 2011Globus
Finans Jærvassdraget 2007 - 2011Globus
Finans Klagenemnd - formannskapet er klagenemndGlobus
Finans Klepp Energi A/S 2008 -2011Tor A BilstadGlobus
Finans Klepp Idrettsråd 2007-2011Globus
Finans Klepp Kyrkjelege Fellesråd 2007 - 2011Globus
Finans Klepp Sparebank - forstanderskap 2007 - 2011Globus
Finans Klientutval 2007 - 2011Brigt RoslandGlobus
Finans Kommunenes Sentralforbund - KS Fylke 2007 - 2011Globus
Finans Kommunestyreprotokoll 2007-2011Globus
Finans Konfliktråd 2007 - 2011Globus
Finans Kontrollutval - ølsal og skjenking 2007 - 2011Anne Jorunn D FriestadGlobus
Finans Leiarane i partia som er representerte i kommunestyret 2007 - 2011Globus
Finans Lyse Energi AS - Bedriftsforsamling 2007 - 2011Globus
Finans Meddommarar - Jæren Tingrett 2008-2012 - mennGlobus
Finans Meddommarar - Jordskifteutval 2008 - 2012Globus
Finans Meddommarar - Jæren Tingrett 2008-2012 - kvinnerGlobus
Finans Meddommarar - Lagmannsretten 2008-2012 - kvinnerGlobus
Finans Meddommarar - Lagmannsretten 2008-2012 - mennGlobus
Finans Nord-Jæren bompengeselskap 2007 -2011Globus
Finans Oppvekst/SLT 2007 - 2011 - styringsgruppeElfin LeaGlobus
Finans Overformynderiet 2010 - 2013Globus
Finans Reiselivsråd - Region Stavanger BA 2007 -2011Globus
Finans Rogaland Arboret 2007 - 2011Globus
Finans Råd for funksjonshemma 2007 - 2011Kjellaug Hauge NorinGlobus
Finans Samarbeidsutval - skular og barnehagar 2007 - 2011Globus
Finans Seniorrådet 2007 - 2011Ruth ThuGlobus
Finans Skatteutvalet 2007 - 2011Odd SærheimGlobus
Finans Skjønnsnemnd i forpaktingssaker 2007 - 2011Globus
Finans Stavanger-regionen næringsutvikling - representantar til årsmøte 2007 - 2011Globus
Finans Stiftelsen Fredheim 2007 - 2011Globus
Finans Stiftinga Jæren Folkehøgskule 2007-2011Globus
Finans Sysselsettingstiltak 2004-2007 - styringsgruppeIvar Undheim
Finans Valstyre 2007 - 2011Elfin LeaGlobus
Finans Vinterlandbruksskulen på Jæren 2007 - 2011Globus