Stiftelsen Fredheim 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak nr 127/07, 23.10.08

Jf vedtektene for Stiftelsen Fredheim vedtekne i formannskapet sak 154/90 og godkjende av fylkesmannen i Rogaland.

Styret skal ha 7 medlemmer som vert valde av stiftelsen i årsmøtet.

Valet gjeld for 2 år. Første gongen går tre av styremedlemmene ut ved loddtrekning.

Leiar står på val kvart år.

Klepp kommune skal velja ein representant med vararepresentant til styret, jf § 4 i vedtektene.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling å velje kommunen sin representant og vararepresentant til styret for Stiftelsen Fredheim.

Som Klepp kommune sin representant til styret for Stiftelsen Fredheim er valt:
 

Medlem


Grude, Edith - A 

Varamedlem


Skartland, Kåre - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/23/2008 av Wigdis B. Detlie