Leiarane i partia som er representerte i kommunestyret 2007 - 2011
Beskrivelse:

Klepp Arbeiderparti v/Geir Erik Ellefsen, Lensmann Carlsensveg 55 4352 Kleppe - epost: g_ellefsen@hotmail.com

Klepp Kristelig Folkeparti v/Jon Tore Refve, Nordsjøv 570, 4352 Kleppe - epost: jtrefve@c2i.net

Klepp Fremskrittsparti v/Torunn Ausdal Rasmussen, Toreskogvegen 108, 4352 Kleppe - epost torunn.austdal@gmail.com

Klepp Høyre v/leiar Bjørn Sæstad, Liljevegen 8, 4352 Kleppe - epost: b.saestad@c2i.net

Klepp Senterparti v/leiar Arild Aanestad, Borevegen 291 4352 Kleppe - epost: araanest@online.no

Klepp Sosialistisk Venstreparti v/leiar Trude Hell, Ysterivegen 4, 4354 Voll - e-post: trudehell@gmail.com

Klepp Venstre v/leiar Anne Jorunn D. Friestad, Lensmann Carlsensveg 84 4352 Kleppe - epost: ajd-frie@kleppnett.no
  

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

05/20/2011 av Wigdis B. Detlie