Jæren Symfoniorkester 2007 - 2011
Beskrivelse:

Helge Braut –h er falt frå og nåverande 1. vara Edith Grude blir einaste varamedlem frå Klepp kommune.

Kommunestyresak 42/11, 20.06.11

 

Hovudutval for lokal utvikling sak 124/07, 23.10.07:

Jæren symfoniorkester er etablert som eit samarbeid mellom kommunane Hå, Time og Klepp.

Jf vedtektene vedtatt i kommunestyret 2. juli 1984, sak 119/84.

Medlemskommunane skal velja 2 medlemmer med varamedlemmer til årsmøtet.

Valet gjeld for den kommunale valperioden.

Årsmøtet vel sjølv leiar og nestleiar.

Begge kjønn skal vera representerte til årsmøtet.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling, å velje kommunen sine representantar til årsmøtet i Jæren symfoniorkester. Kommunestyret sa og at hovudutvalet kan delegere til rådmannen å peike ut kommunen sine representantar.
 

Medlemmer


Wiig, Andreas - Sp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp 

Varamedlemmer


Grude, Edith - A 
 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/16/2011 av Karin S Vereide