Forliksråd 01.05.2008 - 31.12.2012
Beskrivelse:

Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet er nå endra. Frå 01.01.2006 vart forliksråda overført frå kommunane til staten.

Sekretær for forliksrådet:
tlf 51786666

Postadresse:
Klepp Lensmannskontor, tlf 51786655
Postboks 41
4358 Kleppe


Klepp lensmannskontor er nå sekretariat for forliksrådet. Dette medfører inga endring i forliksrådets status som ein av landets ordinære domstolar. Det skal fortsatt vera forlikssråd i kvar kommune, og skal fortsatt veljast av kommunestyret. Det administrative og økonomiske ansvar for forliksrådet som domstol er Justisdepartementet.

Forliksrådet er den lågaste lekken i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol. Hovudregelen er at sivile rettssaker vert behandla av forliksrådet før dei ev kan fremjast for heradsretten.Unntak: saker om ekteskap, skifte og barnefordeling, saker om patent, varemerke o.l., saker om er avgjorde i Forbrukartvistutvalet


Leiar


Torstein Skretting 

Medlemmer


Edith Karin Grude
Tor Audun Bilstad 

Varamedlemmer


Arne Madland
Anne J. Damsgård Friestad
Odd Narve Grude 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide