Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 79/07

Selskapsavtale IVAR vedtatt i november 1999, jf §§ 8 og 9.

Deltakarkommunane er: Stavanger, Sandnes, Sola, Hå, Klepp, Time, Gjesdal , Finnøy, Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. Representantskapet skal ha 17 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Styret skal ha 7 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Klepp kommune skal velja 1 medlem med varamedlem til representantskapet.

I Styret skal Klepp, Hå og Time til saman velja 1 medlem med varamedlem.

Valet fylgjer valperioden.

A. Representantskapet

  1. Medlem: Arne Madland -frp
  2. Varamedlem: Edith Grude -a

B. Styret

Jærrådet får fullmakt til å velja styremedlem og varamedlem, eller foreslå dette overfor valnemnd.
 

Medlem


Madland, Arne - Frp 

Varamedlem


Grude, Edith - A 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie