Kontrollutval - ølsal og skjenking 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 77/07

Alkohollova av 1. januar 1998. Forskrift av 11. desember 1997, kapittel 10.

I kvar kommune skal det vera eit utval som skal føra kontroll med sal av øl og skjenking av alkoholhaldige drikkar, § 10.1.

Kommunestyret skal velja og fastsetja kor mange medlemmer det skal vera i utvalet.

Dei tre siste periodane har det vore 3 medlemmer i utvalet.

Kommunestyret skal velja leiar og nestleiar.

Begge kjønn skal vera representerte i utvalet.

Valet fylgjer den kommunale valperioden.

Det er Brannvesenet Sør-Rogaland IKS som utfører kontrollane ved skjenkestadene i kommunen.Leiar


Friestad, Anne Jorunn D - V 

Nestleiar


Harbo, Leif - Krf 

Medlem


Fosse, Nina - Frp

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie