Jærstrendene tilsynsutval 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak 121/07 23.10.07

Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 5, og kgl.res. av 2. september 1977. Jf reglane for forvaltinga av Jærstrendene landskapsvernområde kap. VI.

Forvaltinga av vernereglane er lagt til fylkesmannen i Rogaland i samråd med miljøverndepartementet. Grunneigarkommunar er Randaberg, Sola, Klepp og Hå.

Klepp kommune skal velja 1 medlem med varamedlem for den kommunale valperioden.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling å velje kommunen sin representant.
 

Medlem


Skjæveland, Arild Børge - Sp 

Varamedlem


Røysland, Olav - H 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Ivar Undheim


Sist oppdatert:

07/22/2008 av Wigdis B. Detlie