Vinterlandbruksskulen på Jæren 2007 - 2011
Beskrivelse:

Stiftelsen er sjølvstendig og sjølveigande, gjeldande frå 01.01.85, jf kommunestyresak 189/84.

Stiftarkommuane er: Bjerkreim, Gjesdal, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger.

Styret skal har 9 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Rådmannen har peika ut Klepp kommune sin medlem og varamedlem for den kommunale valperioden. Jf k.sak 5/03 av 10.02.03

Rektor er sekretær for styret.

Styret vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen.
 

Medlem


Odd Narve Grude 

Varamedlem


Wiig, Andreas - Sp 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie