Jærmuseet 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak 123/07, 23.10.07

Stiftinga Jærmuseet er etablert av Rogaland fylkeskommune, og kommunane Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Hå, Time og Klepp.

Nye vedtekter for Jærmuseet blei vedtekne i 2002, og gjeld frå 01.01.2003. I medhald av dei nye vedtektene skal kvar av stiftarkommunane peike ut eit styremedlem med varamedlem.

Valet gjeld til 2011.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling, å velje kommunen sin representant til styret for Jærmuseet. Kommunestyret sa og at hovudutvalet kan delegere til rådmannen å peike ut kommunen sin representant.
 

Medlem


Lea, Elfin - H 

Varamedlem


Hovland, Torbjørn - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/23/2008 av Wigdis B. Detlie