Seniorrådet 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 74/07

Kommuneloven av 25.09.1995 nr 107 § 6 og lovendringar av 01.03.97 og 01.07.99.

Lov om kommunale eldreråd av 08.11.1991 nr. 76.

Det vert synt til kommunestyresakene 22/95, 39/99 og 5/03.

Kommunestyret skal velja sju medlemmer og varamedlemmer for den kommunale valperioden.

Tre medlemmer med varamedlemmer skal vera politisk valde.

Fire medlemmer med tre varamedlemmer skal veljast etter forslag frå pensjonistforeninga eller grupper som representerer eldre i kommunen.

Reglane om forholdsval i § 36 og 37 i kommuneloven gjeld ikkje ved val av seniorråd.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn.

Seniorrådet peiker sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Praksis er at leiar og nestleiar blir valde kvart år.

Sekretærfunksjonen for seniorrådet vert tillagt politisk sekretariat.Leiar


Ruth Thu 

Nestleiar


Tollef Salte 

Medlemmer


Thu, Rita Charlotte - Frp
Reve, Ingrid - V
Kraggerud, Hilde - Sp
Aase, Ingvar 

Varamedlemmer


Sven Ree
Ragnar Ege
Einar Erga
Else Ellingsen
Kari Kvalbein
Marit Grønning 
Politisk valde:


Medlemmer:
Rita Charlotte Thu -frp Ingrid Reve -v Hilde Kraggerud –sp


Pensjonistar: Medlemmer: 
Ruth Thu 
Ingvar Åse
Tollef Salte 
Johan Risa

 
Politisk valde:


Varamedlemmer:   1.Sven Ree -h 
2.Ragnar Ege -krf 
3.Einar Erga –a


Pensjonistar:  Varamedlemmer: 
1.Else Ellingsen
2.Kari Kvalbein
3.Marit Grønning

Alle valde til 2011.
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide